Yaş ilerledikçe yüzdeki iskelet ve bağ doku elemanlarının deforme olması ve yer çekiminin bu dokular üzerindeki sürekli etkisi nedeniyle yüz ifadesini oluşturan kimi yapılarda aşağı yönlü bir yer değiştirme ortaya çıkar.

Cildin altında yer alan ve içerisinde yağ dokusu, çeşitli bağlar ve mimik kaslarının bir kısmının yer aldığı bir katman bu yer değiştirmeden en çok etkilenen yapıdır. Bu yapıdaki değişiklikler, yüzde zaten var olan bazı çizgilerin derinleşmesine, ve çene konturu, boyun derinliği gibi kavislerin bozulmasına sebep olur. Bunlara kırışıklıklar ve cilt düzensizlikleri de eklenince “yaşlı” görünüm efekti yüze yerleşmektedir.

Yüzde yaşlanmaya bağlı oluşan deformiteler, her bir sorun ayrı ayrı ele alınıp spesifik çözümler üreterek tedavi edilmektedir. Modern yüz germe teknikleri yüzü kaplayan deriyi germekten çok, yer değiştirmiş anatomik yapıların orijinal pozisyonlarına taşınmasını amaçlar. Bu işlem için çoğu zaman kulağın önündeki saç çizgisinden başlayıp kulak arkasına uzanan ve kulak konturları ile gizlenen bir insizyon (cilt kesisi) kullanılır. Buradan girilerek yüzde ve boyunda cilt altında asıl sarkmanın olduğu kas-kiriş-yağ tabakasına ulaşılır ve gerekli düzeltmeler yapılır. İşlem sonrasında ilk 3-4 gün belirgin olan şişlik ve morluklar yaklaşık 1 haftada kaybolmakta ve hasta sosyal hayatına dönebilmektedir. Birkaç ay içerisinde istenen sonuçlar oturmaya başlar.

Yüz germe işlemi çoğu zaman göz kapağı operasyonuyla kombine olarak yapılır. Sonrasında yapılacak lazerle cilt yenileme, botox, dolgu gibi tamamlayıcı uygulamalar, sonucun kalitesini ciddi oranda arttıracaktır. Bütün bu uygulamalarda temel kural doğallığı kaybetmeden sonuca ulaşmayı başarabilmektir.

Yüzde yaşa bağlı değişiklikler nelerdir? Nasıl oluşurlar?
Yüzde yaşa bağlı değişiklikler zaten var olan bazı çizgilerin derinleşmesi, çene konturu, boyun derinliği gibi kavislerin bozulması şeklinde sıralanabilir. Bu değişiklikler yüz ifadesini oluşturan kimi yapıların aşağı yönlü yer değiştirmeleri şeklinde ortaya çıkar. Yüzdeki iskelet ve bağ doku elemanlarının deforme olması ve yer çekiminin bu dokular üzerindeki sürekli etkisiyle oluşurlar.

Yaşlanan yüze estetik yaklaşımda nelere dikkat edilir?
Yüzde yaşlanmaya bağlı oluşan deformiteler, her bir sorun ayrı ayrı ele alınıp spesifik çözümler üreterek tedavi edilmektedir. Yüz deformiteleri genellikle üst, orta ve alt yüz olarak 3 ayrı seviyede incelenir, ancak çoğu zaman bu bölgelerin her üçü de yaşlanmadan nasibini alırlar. Dolayısıyla yüzün her seviyesi değerlendirilerek işe başlamak gerekir, bütünsel yaklaşarak tüm bu seviyelerde uyumlu bir değişikliğe gidilmelidir. Bir yüz germe operasyonunun başarılı olbilmesi için en önemli şart kişinin orijinal yüz yapısına sadık kalarak, onu bir başkasına dönüştürmeden gençleştirmektir. Daha dinlenmiş, daha mutlu, daha canlı ve genç, ama hala aynı kişi!. Tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi burada da başarının en büyük düşmanı abartılı değişikliklerdir.

Yüz germe operasyonu neyi amaçlar? Ne beklemek gerekir?
Modern yüz germe teknikleri yüzü kaplayan deriyi germekten çok, yer değiştirmiş anatomik yapıların orijinal pozisyonlarına taşınmasını amaçlar. Deri altında SMAS adı verilen bir katman bulunur. Bu katman yağ yastıkçıkları, mimik kasları, asıcı bağlar ve zarsı yapılardan oluşan bir destek yapısıdır ve yüzde asıl sarkma bu tabakada meydana gelir. Bu sarkma düzeltilmeden bir face-lift ameliyatının başarılı olması mümkün değildir. Bunun dışında yüzde hacim dağılımını da restore etmek gerekir. Bu amaçla operasyon sırasında yağ enjeksiyonu/alınması veya bazı implantlar kullanılabilir.

Yüz germe operasyonunun çeşitleri nelerdir?
Günümüzde yüz germe ameliyatlarının alt yüz germe, boyun germe, alın germe, orta yüz germe, şakak germe, mini yüz germe, tüm yüz germe gibi çeşitleri vardır. Hastanın ihtiyacına göre bu yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir. Ancak 50 yaş üstünde genellikle tüm yüz germe operasyonu tercih edilir.

Yüz germe operasyonu ne şartlarda ve nasıl yapılır? Ne kadar sürer?
Yüz germe operasyonları, hastane şartlarında ve genel anesteziyle yapılır. Operasyonun kapsamına göre 2-8 saat arası sürmektedir.

Hastanede ne kadar yatarım? Ne zaman sosyal/iş hayatıma dönerim?
Yüz germe operasyonundan sonra aynı gün eve çıkabileceğiniz gibi operasyonun kapsamına ve durumunuza göre 1-2 gün hastanede yatış gerekebilir. Yüz germe ameliyatından sonra morluk ve şişlikleriniz 1 hafta – 10 gün sürer. Günlük hayata 7. günden itibaren dönebilirsiniz.

Şehir dışında/yurt dışında yaşıyorum. Bu işlem için İstanbul’da ne kadar kalmam gerekir?
Kontrollerinizin yapılması ve dikişlerinizin alınması için 10 gün İstanbul’da kalmanız gerekebilir.

Yüz germe ameliyatı sırasında başka işlemler de yapılabilir mi?
Yüz germe işlemi çoğu zaman göz kapağı operasyonuyla kombine olarak yapılır. Burun estetiği, çene estetiği gibi operasyonlarla da kombine edilebilir. Sonrasında yapılacak lazerle cilt yenileme, botox, dolgu gibi tamamlayıcı uygulamalar, sonucun kalitesini ciddi oranda arttıracaktır.

Benim asıl sıkıntım boynumdaki gevşeklik. Ne yapmalıyım?
Boyun/gıdı bölgesindeki problemler hastanın yaşına ve problemin ciddiyetine göre boyun germe ameliyatı veya botox, thermi-lift, liposuction gibi yöntemlerle çözülebilir. Gerekmeyen hiçbir durumda ameliyat yapılmaz, ancak ameliyatla düzelecek problemleri başka yöntemlerle çözmeye çalışmak da sonuç vermez.